logo2.gif (3569 bytes)

 


les preguntes mes freqüents que ens arriven solen estar relacionades amb temes de recanvis i tallers. Per això us detallem les adreces del nostres mes directes colaboradors.

    En qualsevol dels tallers que aquí us relacionem, coneixen els MINIS fins el mes petit detall i disposen de tots el mitjans per a efectuar qualsevol retauració, reparació o preparació.

   Al respecte del proveïdors de recanvis, us podran aconseguir tot el que podeu necessitar i mes. Es convenient demanar-lis consell, dons la substitucio d'una peça pot comportar que en calgui canviar un altra relacionada amb ella


 

 

Taller especialitzat des de fa 50 anys en la reparació de MINIS.

Restauracions integrals d'alt nivell.

Preparacions per competició.

e.mail: taller@ruera.comxxxxxxxxxx http://www.ruera.com

 


 

e.mail: garaujr@hotmail.comxxxxxxxxx http://www.garauteam.es

 

Tradició familiar en mecànica anglesa. Especialització en MINI des de 850 a 1275 c.c.


 

 

 

CLUB MINICOOPER, Via Augusta, 182 planta A- 08021 BarcelonaTel/Fax: 902 199 462

E-Mail: web@clubminicooper.com URL: http://www.clubminicooper.com